Czyszczenie separatorów w przedsiębiorstwach produkcyjnych
Czyszczenie separatorów w przedsiębiorstwach produkcyjnych

Nowe przepisy prawne nakładają na przedsiębiorstwa obowiązek utrzymania sieci wodnokanalizacyjnej w nienagannym stanie technicznym. Jedną z najważniejszych czynności jest czyszczenie separatorów. Usuwanie złogów, osadów, tłuszczy i substancji ropopochodnych wykonywane jest specjalistycznym sprzętem. Specjalne urządzenia ssące oraz myjki wysokociśnieniowe, są w stanie zlikwidować najbardziej uporczywe osady. Regularne czyszczenie separatorów zapobiega przedostawaniu się nieczystości do środowiska oraz eliminuje ryzyko awarii. Zapchane lub nieefektywnie działające urządzenia kanalizacyjne są nierzadko przyczyną skażenia środowiska naturalnego. Dlatego każde przedsiębiorstwo zobowiązane jest do utrzymania urządzeń wodnokanalizacyjnych w odpowiednim stanie oraz do regularnego czyszczenia separatorów. Urządzenia do odprowadzania ścieków pochodzących z produkcji przemysłowej muszą pozostawać w idealnym stanie technicznym. Czyszczenie separatorów nie dopuszcza do przedostawania się nieczystości do sieci kanalizacyjnej.

Nazwa: KanRo Ltd Sp. z o.o.

Adres: Fasty, Szosa Knyszyńska 89 15-690 Białystok

Adres www: www.resurs-sklep.pl